ОСОБИСТИЙ СКЛАД КАФЕДРИ ПСИХОЛОГІЇ:

Савчин Мирослав Васильович

— доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології.

Тема докторської дисертації: «Психологія відповідальної поведінки особистості».

ORCID: 0000–0002–248 4661

Web of Science ResearcherID:

Забезпечує викладання таких дисциплін:
— психологія життєтворчості
— педагогічна психологiя
— психологічні концепції особистості

Під керівництвом професора захищено 13 кандидатських дисертацій. Загальна кількість публікацій – 550.

Контактні засоби зв’язку: Е-mail: msavchun@gmail.com, msavchun@dspu.edu.ua

Стець Валентина Іванівна

— кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри психології, завідувач кафедри практичної психології (з 2016 до 2022 року).

Тема дисертації: «Елітарність як концепт філософії освіти».

ORCID: 0000-0002-5530-5376

Web of Science ResearcherID: E- L-7739-2018

Забезпечує викладання таких дисциплін:
— практикум з проектної діяльності психолога
— основи психотерапії
— патопсихологiя
— сучасні напрямки психотерапії
— психологічна практика в сфері практичної психології


— психотерапія осіб з обмеженнями життєдіяльності

Зимянський Андрій Романович

— кандидат психологічних наук; доцент; доцент кафедри психології.

Тема кандидатської дисертації: «Психологічні умови розвитку моральної самосвідомості у підлітковому віці»

— ORCID: 0000-0001-6175-9895
— ResearcherID:  ISA-8702-2023

Забезпечує викладання таких дисциплін:
— психологія управління
— політична психологія
— психологія особистісного розвитку
— психологічна служба в системі освіти

Контактні засоби зв’язку: Е-mail: zimyan79@ukr.net, zimyan@dspu.edu.ua

Гриник Ірина Ярославівна

— кандидат психологічних наук; доцент; доцент кафедри психології.

Тема кандидатської дисертації: «Психологічний аналіз кризи ідентичності у студентської молоді»

— ORCID: 0000-0002-3210-3499
— ResearcherID:

Забезпечує викладання таких дисциплін:
— психологія саморозвитку
— основи клiнiчної психологiї
— основи психогігієни
— етнопсихологія
— психологія розвитку
— соцiальна психологiя
— методологія і організація наукових досліджень в психології

 

Заміщак Марія Ігорівна
— кандидат психологічних наук; доцент; доцент кафедри психології. Тема кандидатської дисертації: «Психологічні умови становлення моральної самооцінки молодших школярів» — ORCID: 0000-0003-4559-1257 — ResearcherID: HGE-3494-2022 Забезпечує викладання таких дисциплін:
— виробнича психодіагностична практика
— робота психолога в соціальних службах
— психологічний супровід інклюзивної освіти

Е-mail: dpszammeri@gmail.com, dpszammeri@dspu.edu.ua  
Борисенко Зоряна Тарасівна
— кандидат психологічних наук; доцент; доцент кафедри психології.

Тема кандидатської дисертації: «Психологічні особливості імперативних та діалогічних впливів батьків на підлітків»

— ORCID: 0000-0002-5084-0361 — ResearcherID:

Забезпечує викладання таких дисциплін:

— основи психокорекції

— основи психологічного консультування

— практикум з психокорекції

— практикум з розвитку інтелектуальної сфери особистості

— практикум з розвитку емоційно-почуттєвої сфери особистості

БІЛОЗЕРСЬКА СВІТЛАНА ІВАНІВНА

— кандидат психологічних наук; доцент; доцент кафедри психології.

Тема кандидатської дисертації: «Психологічні умови розвитку моральної свідомості молодшого школяра»

— ORCID: 0000-0001-9636-1756
— ResearcherID:

Забезпечує викладання таких дисциплін:


— арт-терапія
— психологія міжособистісного спілкування
— гендерна психологія
—психологія вищої школи
—основи психосоматики

Дуб Віра Григорівна

— кандидат психологічних наук; доцент кафедри психології.

Тема кандидатської дисертації: «Психологічні особливості становлення ціннісно-смислової сфери майбутніх педагогів у процесі підготовки до професійної діяльності»

— ORCID: 0000-0001-5621-3134
— ResearcherID:
N-1130-2018

Забезпечує викладання таких дисциплін:
— історiя української і зарубіжної психологiї
— діяльність служби телефону «довіри»
— диференцiйна психологiя
— психологія сімейного виховання
— реабілітаційна психологія
— сімейне консультування
— напрями розвитку психологічної науки Львівщини

 

Василенко (Татомир) Леся Павлівна
— кандидат психологічних наук; доцент кафедри психології. Тема кандидатської дисертації: «Розвиток відповідальності у дітей підліткового та старшого шкільного віку» — ORCID: — ResearcherID:   Забезпечує викладання таких дисциплін:
— загальна психологія
— психологічні концепції особистості

Е-mail: vasyl.lesia@gmail.com, lesia.vasylenko@dspu.edu.ua
Спринська Зоряна Валентинівна

— кандидат психологічних наук; доцент; доцент кафедри психології.

Тема кандидатської дисертації: «Співвідношення агресивної поведінки та ціннісних орієнтацій особистості»

— ORCID: 0000-0002-4844-4917
— ResearcherID:
D-7828-2018

Забезпечує викладання таких дисциплін:
— арттерапiя
— гендерна психологія
— діагностика профпридатності
— психодіагностика
— психологія агресії
— юридична психологія

— патопсихологічна діагностика у дітей з вадами розвитку.

Заболоцька Світлана Ігорівна
— кандидат психологічних наук; доцент, доцент кафедри психології Тема кандидатської дисертації: «Психологічні умови формування моральних форм поведінки в умовах навчально- ігрової діяльності» — ORCID: 0000-0003-0686-7185 — ResearcherID: HGE-3280-2022 Забезпечує викладання таких дисциплін: — психологія життєвого шляху особистості Е-mail: svitlana.zаbolotska@ukr.net, zabolotska82@dspu.edu.ua
Подоляк Наталія Михайлівна

— кандидат психологічних наук; доцент кафедри психології.

Тема кандидатської дисертації: «Індивідуально-психологічні особливості асертивності особис­тос­ті»

— ORCID: 0000-0002-1040-8080
— ResearcherID:
AAC-6704-2019

Забезпечує викладання таких дисциплін:
— профорiєнтацiя i профвiдбiр
— Загальна психологія

— Психосоматика

— Психологія інформаційних воєн

Ожубко Галина Володимирівна

— кандидат психологічних наук; доцент кафедри психології.

Тема кандидатської дисертації: «Психологічні особливості формування соціального інтелекту у майбутніх менеджерів»

— ORCID: 0000-0002-7875-9696
— ResearcherID: 

Забезпечує викладання таких дисциплін:
— Загальна психологія

Е-mail: galina.ozhubko@gmail.com, galina.ozhubko@dspu.edu.ua

Ригель Олеся Володимирівна

— кандидат психологічних наук; доцент кафедри психології.

Тема кандидатської дисертації: «Психологічна адаптація дошкільника в ситуації зміни соціального середовища»

— ORCID: 0000-0002-8470-7403
— ResearcherID:

Забезпечує викладання таких дисциплін:
— методика викладання психологiї
— основи психодiагностики дiтей дошкiльного вiку
— педагогiчна психологiя
— практикум з загальної психологiї
— психологiя релiгiї

Посацький Олександр Васильович

— кандидат психологічних наук; доцент; доцент кафедри психології.

Тема кандидатської дисертації: «Психологічні особливості образу власного майбутнього в юності»

— ORCID:  0000-0002-2705-7475
— ResearcherID:

Забезпечує викладання таких дисциплін:
— арттерапiя
— психологiя управлiння
— психологія важковиховуваних дітей
— психологія праці
— статистичнi методи i математичне моделювання у психологiчних дослiдженнях

Волошин Світлана Миколаївна

— кандидат педагогічних наук; доцент кафедри психології.

Тема кандидатської дисертації: «Духовно-моральне виховання старшокласників – вихованців інтернатних закладів засобами української етнопедагогіки»

— ORCID:
— ResearcherID:

Забезпечувала викладання таких дисциплін:

— загальна психологія з практикумом
— психологічні основи проведення ділових ігор
— психологічна допомога дітям що зазнали насильства

БАНДУРА ГАЛИНА РОМАНІВНА

— старший викладач кафедри психології.

 

— ORCID:
— ResearcherID:

Забезпечує викладання таких дисциплін:

— загальна психологiя
— загальна психологія з практикумом
— профорiєнтацiя i профвiдбiр
— психологія спорту

Хавула Роман Михайлович

— кандидат психологічних наук; доцент кафедри психології.

Тема кандидатської дисертації: «Особливості психологічної готовності юнаків до батьківства»

— ORCID: 0000-0002-8240-0184
— ResearcherID: M-1264-2018

Забезпечує викладання таких дисциплін:
— Психологія
— Соцiальна психологiя
— Психолого-педагогiчна експертиза
— Психологічна проблеми спілкування
— Диференційна психологія
— Психофізіологія

— Психологія впливу

 

ВОНИ ПРАЦЮВАЛИ З НАМИ У РІЗНІ РОКИ:

Скотна Надія Володимирівна

— ректор ДДПУ імені Івана Франка, завідувач кафедри практичної психології (з 2003 до 2016 року), доктор філософських наук, професор.

Тема докторської дисертації дисертації: «Особа в розколотій цивілізації: світогляд, проблеми освіти і виховання».

ORCID: 0000-0002-2929-8926

Web of Science ResearcherID: 

Сфера наукових зацікавлень: особистість і цивілізація: проблеми ідентичності; вплив глобалізації на ціннісні виміри буття особистості; проблеми освіти ХХІ ст.

Галян Ігор Михайлович
— доктор психологічних наук, професор, професор кафедри практичної психології. Має понад 180 наукових праць. Основні наукові інтереси стосуються проблем самосвідомості людини, психології особистості, саморегуляції педагогічної діяльності, психодіагностики та експериментальної психології. Тема докторської дисертації: «Психологія ціннісносмислової саморегуляції майбутніх педагогів» Тема кандидатської дисертації:  «Саморегуляція оцінних ставлень вчителя у педагогічній взаємодії» ORCID: 0000-0002-7257-6477 Web of Science ResearcherID: E-9369-2016 Забезпечував викладання таких дисциплін: — експериментальна психологiя — магiстерський семiнар — пенітенціарна психологія — методологія та організація наукового дослідження — психофізіологія  
Галян Олена Іванівна

— доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри практичної психології. Авторка понад 180 публікацій в українських і закордонних наукових виданнях із психології та педагогіки. 

Тема докторської дисертації: «Розвиток ідеї суб’єктності особистості школяра у вітчизняному педагогічному дискурсі XX століття»

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6070-9669

ResearcherID: E-9369-2016

— кандидат психологічних наук;

Тема кандидатської дисертації: «Співвідношення імперативності та діалогічності у стильовій характеристиці діяльності вчителя»

Забезпечувала викладання таких дисциплін:
— диференцiйна психологiя
— дитяча психологія
— педагогiчна психологiя
— психологія впливу
— психологічні технології роботи з почуттями та поведінковими проблемами

Ярошко Микола Михайлович

— кандидат психологічних наук, доцент.  Заступник декана соціально-гуманітарного факультету. Працював на кафедрі практичної психології до 2010 року.

Тема кандидатської дисертації: «Шляхи і засоби оптимізації психологічної підготовки студентів в процесі педагогічної практики».

Сфера наукових зацікавлень: психологія девіантної поведінки, соціалізація особистості.

Базілевська Людмила Семенівна

— кандидат психологічних наук, доцент.  Працювала на кафедрі практичної психології  до 2015 року.

Тема кандидатської дисертації: «Формування соціально-перцептивних вмінь та навичок студентів педагогічного вузу»

Сфера наукових зацікавлень:  антропологія, загальна психологія, історія психології.

Гошовський Ярослав Олександрович

— доктор психологічних наук, професор. З 1999 до 2002 року завідував лабораторією інтегративних соціально-психологічних досліджень на соціально-гуманітарному факультеті Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка, згодом був заступником декана з наукової роботи та міжнародної співпраці, засновником і науковим координатором студентської дослідницької формації імені Антона Княжинського. Працював на кафедрі практичної психології до 2009 року.

Тема докторської дисертації: «Психолого-педагогічні основи ресоціалізації депривованих підлітків».

Web of Science ResearcherID:

Сфера наукових зацікавлень: психологія депривації та девіантної поведінки, крос-культурна емпірична психологія, вікова, субетнічна психологія.

Карпенко Євгеній Володимирович

— кандидат психологічних наук; доцент. Працював на кафедрі практичної психології  до 2018 року.

Тема кандидатської дисертації: «Трансформація захисних механізмів у процесі самоактуалізації особистості»

— ORCID: 0000-0002-4046-0410
— ResearcherID:

Забезпечував викладання таких дисциплін: експериментальна психологiя;  організація тренiнгу спiлкування з дiтьми рiзного вiку; основи психотренiнгу

Автор 22 наукових публікацій в українських і закордонних наукових виданнях із психології

Сфера наукових зацікавлень: психологія особистості, аксіопсихологія, емоційна компетентність; позитивна психотерапія, логотерапія; індивідуальна та групова психотерапія і психологічне консультування; тренінги особистісного розвитку і бізнес-тренінги

Попов Михайло Олександрович

— кандидат психологічних наук; доцент, доцент кафедри практичної психології. Працював на кафедрі практичної психології  до 2002 року. За час роботи опублікував 14 наукових праць.

 

— ORCID:
— ResearcherID:

Забезпечував викладання таких дисциплін: практикум з загальної психології.

 

Кіт Михайло Іванович

— викладач кафедри практичної психології. Працював на кафедрі практичної психології  до 2011 року. 

 

Сфера наукових зацікавлень: : соціальна психологія, психологія управління, психодіагностика, лідерство та керівництво.

 

Охріменко Леонід Володимирович

—  кандидат філософських наук, викладач.  У різні періоди працював на кафедрі практичної психології.

Тема кандидатської дисертації: «Персонізація раціонального знання в парадигмі постнекласичної науки».

Сфера наукових зацікавлень:  організація діяльності психолога в системі освіти, психологічна компетентність педагога.

Стасюк Генадій Євстахович

—  кандидат філософських наук, доцент.  У різні періоди працював на кафедрі практичної психології.

Тема кандидатської дисертації: «Освіта як  чинник державотворення».

Сфера наукових зацікавлень: політична психологія,  освітня складова соціогуманітарної політики держави, розвиток освіти в «організованому суспільстві» українські реалії та перспективи.

Тепла Марія Йосипівна

— старший викладач кафедри практичної психології.  Працювала на кафедрі практичної психології  до 2013 року.

Сфера наукових зацікавлень:   теорія ймовірності, математична статистика, математичні методи в психології.

Колечко Остап Федорович

—  викладач кафедри практичної психології.  Працював на кафедрі практичної психології  до 2015 року.

Сфера наукових зацікавлень: психотренінг, особистісна та соціальна ідентичність, розвиток професійної ідентичності у студентів.

ПАНІВ ОЛЕНА ВАЛЕРІЇВНА

— старший лаборант кафедри практичної психології.

 

Сфера наукових зацікавлень: психічне здоров’я особистості.

 

Бахур Оксана Романівна

—  викладач кафедри практичної психології.  Працювала на кафедрі практичної психології  до 2013 року.

Сфера наукових зацікавлень:  психологія девіантної поведінки, деліквентна поведінка у підлітковому віці та проблеми важковиховуваних підлітків.

Вовк Лілія Миколаївна

— кандидат педагогічних наук, викладач кафедри практичної психології.  Працювала на кафедрі практичної психології  з 2014 до 2018 року.

 

Тема кандидатської дисертації: «Педагогічні умови формування гендерної культури учнів початкових класів в процесі навчально-виховної діяльності»

Сфера наукових зацікавлень: відмінності і подібності в соціальній поведінці статей,  формування гендерної культури в учнів початкової школи.

Шатинська Олена Петрівна

— старший викладач кафедри практичної психології.  Працювала на кафедрі практичної психології  з 2003 до 2019 року.

Сфера наукових зацікавлень:  етнопсихологія, психологія життєвого шляху особистості, емоційна саморегуляція у дітей дошкільного віку, дитяча психологія система цінністних орієнтацій особистості.

Гринечко Андрій Ярославович

— старший викладач кафедри практичної психології.  Автор 32 наукових та навчально-методичних праць. Працював на кафедрі практичної психології  з 2006 до 2018 року.

Сфера наукових зацікавлень:  тривожність особистості, вплив тривожності на особи самовизначення в старшому підлітковому віці, психологія особистісної ідентичності та самовизначення, психологія емоційних станів.

Намачинська Галина Ярославівна

— кандидат філологічних наук, викладач, старший лаборант кафедри практичної пссихології. Працювала на кафедрі практичної психології  до 2020 року.

Тема кандитатської дисертації: «Когнітивно-прагматичний потенціал української лексики в художній стилістиці та лексикографічній прагматиці російської мови»

— ORCID:
— ResearcherID:

Сфера наукових зацікавлень: запозичення, українізми, міжмовні контакти

 

Гаврищак Любов Іванівна

— кандидат психологічних наук; доцент, доцент кафедри практичної психології. Працювала на кафедрі практичної психології  до 2020 року.

Тема кандитатської дисертації: «Домагання підлітків як фактор їх взаємодії в колективі ровесників»

— ORCID:
— ResearcherID:

Забезпечувала викладання таких дисциплін:
— вiкова психологiя
— психологія конфлікту

— ергономіка
— психологічна допомога особам груп ризику
— геронтопсихологія

— психологія сімейного виховання
— психологія залежної поведінки

Попіль Марія Іванівна

— кандидат психологічних наук; доцент; доцент кафедри практичної психології. Працювала на кафедрі практичної психології  до 2020 року.

Тема кандитатської дисертації: «Психологічні особливості становлення професійної ідентичності майбутніх  медсестер»

— ORCID:
— ResearcherID:

Забезпечувала викладання таких дисциплін:
— сучасні нарями практичної психології
— психологія постравматичного стресу і ПТСР
— психологiя життєвих криз та кризове консультування
— психологiя здоров’я
— основи психотерапiї
— психологічні проблеми спілкування

 

 

Каут Наталія Миколаївна

— старший викладач кафедри практичної психології. Працювала на кафедрі практичної психології  до 2020 року.

 

— ORCID:
— ResearcherID:

Забезпечувала викладання таких дисциплін:

— дефектологiя
— основи дефектологiї
— основи дефектологiї та логопедiї
— психологічні основи роботи з дiтьми з особливими потребами

Гринців Мар'яна Василівна

— кандидат психологічних наук, викладач кафедри практичної психології. Працювала на кафедрі практичної психології  до 2020 року.

Тема кандидатської дисертації: «Особливості саморегуляції майбутніх психологів як чинник їхнього професійного становлення».

— ORCID:
— ResearcherID:

Забезпечувала викладання таких дисциплін:

— профілактика гандикапізму
— дитяча психологія
— експериментальна психологія