23 січня 2024 року відбулася звітна наукова конференція викладачів кафедри психології факультету історії, педагогіки та психології. Головою засідання конференції на тему «Методологічні, теоретичні та практичні проблеми підготовки практичних психологів та педагогів» виступив професор Мирослав Савчин, секретарем засідання була доцентка Галина Ожубко, на конференції була присутня заступниця декана з наукової роботи Анна Федорович.

      Викладачі кафедри представили доповіді на такі теми: Гносеологічний, онтологічний, аксіологічний та практичний підходи до реалізації змісту фахової підготовки практичних психологів та педагогів (доп. професор, академік НАНВОУ Мирослав Савчин); Проблеми теоретичної підготовки майбутніх психологів (доп. доцентка Леся Василенко); Теоретичні та методичні засади психодіагностичної підготовки психологів (доп. доцентка Зоряна Спринська); Теоретичні та методичні засади психокрекційної підготовки психологів (доп. доценткав Зоряна Борисенко); Теоретичні та методичні засади психоконсультативної підготовки психологів (доп. доцентка Віра Дуб); Особистісна підготовка майбутніх психологів (доп. доцентка Марія Заміщак); Мета, зміст та завдання курсу «Психологія взаємодії» (доп. доцент Роман Хавула); Конфліктологічна компетентність майбутніх психологів (доп. доцент Андрій Зимянський); Професійний імідж майбутнього психолога (доп. доцентка Світлана Білозерська); Методика організації індивідуальної та самостійної роботи студентів при вивченні психологічних дисциплін (доп. доцентка Олеся Ригель); Мета, завдання, зміст та методика вивчення курсів «Вікова психологія» та «Соціальна психологія» для майбутніх психологів (доп. доцентка Ірина Гриник); Підготовка практичних психологів до роботи в психологічній службі школи (доп. доцентка Галина Ожубко); Мета, завдання та зміст профорієнтаційної діяльності кафедри психології (доп. доцентка Олександр Посацький); Організація реалізації студентами програми особистісно-професійного розвитку майбутніх педагогів (доп. доцентка Світлана Заболоцька); Психотерапевтична компетенція психолога: суть, завдання та методи реалізації (доп. доцентка Валентина Стець); Психогігієнічна компетенція психолога: суть, завдання та методи реалізації (доп. доцентка Наталя Подоляк).

      Основними критеріями формування тематики конференції була відповідність кафедральним темам дослідження, сферам професійної відповідальності викладача, а також особистому переконанню кожного доповідача, що наука має ефективно працювати на освітній процес.