28 березня 2024 року на факультеті історії, педагогіки та психології студентам спеціальності 053 «Психологія» було презентовано освітню траєкторію майбутнього психолога (особливий освітній «ліфт») в оволодінні фахом, що формується з урахуванням специфіки професійної діяльності, особливостей змісту та організації освітнього процесу та вимог до особистості психолога, створеної у лабораторії моделювання освітніх технологій кафедри психології

На презентації було представлено стартову позицію для студента-психолога в оволодінні фахом: професійний стандарт, освітній стандарт, освітні компетенції та особистісні здатності. Висловлювалося переконання, що особистість психолога є основним «засобом» у здійсненні психопрофілактичної, психоконсультативної, психокорекційної, психодіагностичної та психотерапевтичної діяльності. Студентам було представлено систему професійних компетентностей та освітніх компонентів, які вони вивчатимуть протягом восьми семестрів. Було проаналізовано форми та особливості навчальних занять, обов’язки та права студента, особливості позитивної освітньої взаємодії викладача та студента. Висловлено переконання, що без освітнього діалогу студента-психолога з викладачем та студентами-одногрупниками неможливо оволодіти професійними компетенціями та розвинути власну особистість.

На фініші освітньої траєкторії результатом є: оволодіння студентом-психологом професійною діяльністю взагалі та здоровим її стилем, зокрема; розвинена та здорова у фізичному, психічному, психологічному, соціальному, моральному та духовному планах особистість, а також оволодіння здоровим стилем життя. Констатувалося, що на основі загальної освітньої траєкторії студент складає свою індивідуальну освітню траєкторію у формі програми особистісно-професійного розвитку, в якій відображає конкретні часові параметри та орієнтири особистісно-професійного розвитку та вибір конкретної спеціалізації: консультування, психодіагностика, психокорекція чи психотерапія. Студент організовує свою самоосвіту у формі участі у вебінарах, тренінгах, навчанні у психологічних школах тощо.

Технологія «Освітня траєкторія майбутнього психолога» створена у лабораторії моделювання освітніх технологій, що функціонує при кафедрі психології. Презентували технологію завідувач кафедри психології, доктор психологічних наук, професор, академік Мирослав Савчин, керівниця лабораторії, кандидат психологічних наук, доцент Леся Василенко та кандидат психологічних наук, доцент Марія Заміщак.