9 квітня 2024 року на факультеті історії, педагогіки та психології відбулася конференція магістрів-психологів на тему: «Проблеми підготовки практичних психологів: теорія і практика». Захід пройшов у режимах офлайн та онлайн-трансляції.

На пленарному засіданні з доповіддю на тему: «Компетентнісна підготовка практичного психолога: проблеми, завдання та шляхи вирішення» виступив завідувач кафедри психології, доктор психологічних наук, професор, академік Мирослав Савчин. У програмі конференції працювало 8 секцій. Керівниками секцій виступали викладачі кафедри психології, секретарями – студенти-магістри.

Основні висновки конференції: 1) освітня траєкторія майбутнього психолога (особливий освітній «ліфт»), за допомогою якої магістр-психолог “піднімається” в оволодінні фахом, що формується з урахуванням специфіки професійної діяльності, особливостей змісту та організації освітнього процесу. 2) на основі загальної освітньої траєкторії студент складає свою індивідуальну, важливою складовою якої є підготовка магістерської роботи; 3) у процесі оволодіння фахом необхідно враховувати: професійний стандарт, освітній стандарт, професійні компетенції, освітні компоненти та особистісні здатності; 4) констатувалося, що особистість психолога є основним «засобом» у здійсненні психопрофілактичної, психоконсультативної, психокорекційної, психодіагностичної та психотерапевтичної діяльності; 5) щоб оволодіти компетенціями треба: оволодіти психологічними знаннями (методологічним, теоретичним та прикладним знанням) та особистісними здатностями.

Усі учасники конференції проявили зацікавленість та велику активність в обговоренні дискусійних питань, зокрема тих, які стосувалися організації магістерських досліджень.