Сучасний стан розвитку суспільства ставить принципово нові вимоги до підготовки майбутніх педагогів до виховної, навчальної, розвивальної діяльностей, а відповідно, і до змісту роботи закладів вищої освіти, які здійснюють їх підготовку. У новій українській школі виховну, навчальну, розвивальну діяльності здійснює педагог з розвиненою і здоровою особистістю, який оволодів відповідними компетенціями, здоровим стилем педагогічної діяльності, здатний долати труднощі, забезпечувати виховання, навчання, розвиток здорової особистості школярів, створювати умови для особистої свободи та відповідальності, моральності та самодостатності, вміти запобігати маніпулятивним впливам з боку оточення. Сам педагог повинен швидко вміти приймати рішення, виразно та чітко висловлювати свої думки, легко адаптовується до нової ситуації, міцно засвоювати систему морально- духовних цінностей, адекватно керувати своєю поведінкою. І саме на факультеті української та іноземної філології 23 квітня 2024 року доцентки кафедри психології Світлана Заболоцька та Марія Заміщак організували з студентами другого курсу моделювання проблемних ситуацій, які зустрічаються в сучасній школі та спільно обговорили шляхи їх вирішення.